Lyn Harmony Kung Fu

Reglement Lyn Harmony Qigong & Kung Fu

 • Inschrijving is niet verbonden aan een seizoen en duurt voort totdat er schriftelijk is opgezegd.
 • Opzegging van de lessen dient minstens 1 maand van te voren te geschieden, anders dient men het lesgeld door te betalen.
 • Bij beëindiging vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
 • De schriftelijke opzegging dient voor het einde van een betalingsperiode bij de administratie binnen zijn.
 • Bij geen automatische incasso dient de contributie iedere eerste les van het kwartaal contant te worden voldaan of op de rekening van de vereniging zijn gestort.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor letsel en/of diefstal tijdens de lessen of daarbuiten. Deelneming is geheel op eigen risico.
 • Als de leerling nog geen 18 jaar is, dient een ouder/voogd te tekenen en is hij/zij verantwoordelijk voor de lesgelden.
 • Bij het worden verhinderd van het volgen van de lessen, dient men zich altijd af te melden.
 • De leerlingen dienen zich respectvol te gedragen tegenover elkaar en de instructeur.
 • De instructeur behoudt zich het recht alle storende elementen uit de sportschool te verwijderen.
 • Adreswijzigingen cq. wijziging telefoonnummer svp direct doorgeven.
 • Kauwgom in de les is verboden.
 • De Kung Fu mag niet misbruikt worden binnen of buiten de lessen. Wordt deze regel verbroken, dan zal de leerling worden geschorst dan wel onmiddellijk worden verwijderd van de school.
 • De kennis van de Kung Fu mag niet zonder toestemming van de leermeester onderwezen worden aan anderen.
 • Aanschaf Training T-shirt is verplicht.
Gratis
Proefles
Klik hier
×

Meld je aan

Ben je geïnteresseerd en lijkt het je leuk om eens een les bij te wonen? Dat kan, meld je aan via onderstaand formulier.